In Turkey, Netflix was performed censorship by RTÜK (Radio and Television Supreme Council). How logical is banding the application purchased by the audience?

Türkiye’de , Netflix’e RTÜK (radyo televizyon üst kurulu) tarafından sansür uygulandı. İzleyicilerin satın aldığı bir uygulamanın sansürlenmesi ne kadar mantıklı?

You may also like

Back to Top